Görme Engelliler

8. Sınıflar Merkezi Sistem Ortak Sınav Çalışma Takvimleri ve Derslerin Konu Kazanım Tabloları

Orta Öğretime Geçiş işleminizde kullanılacak Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri  Ekli çizelgelerde hem sınav zamanlarını hem sınava kadar işlenecek konular ve kazanım tablolarını görebilirsiniz

 

 

 

T.C.

MILLI EGITIM BAKANLIGI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 

 

Sayı : 79031618/125.04/3792443                                                                                                        08/09/2014

Konu: 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı

           Merkezi Sistem Ortak Sınav Çalışma Takvimleri

 

 

 ........... VALİLİGİNE
 (Milli Eğitim Müdürlüğü)

 


Ortaokulların 8 inci sınıflarında 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sına, seklinde uygulanacaktır.

 

 

Merkezi sistem ortak sınavların yapılacağı tarihe kadar öğretim programlarının işlenişinde Türkiye genelinde birlik sağlamak amacıyla 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılına mahsus olmak üzere, çalışma takvimine göre konu/kazanımlarının dağılımını gösteren çizelgeler hazırlanmış ve "http//ttkb.meb.gov.tr/" adresinde yayımlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavda kapsam birlikteliğinin sağlanması açısından öğretmenlerin yıllık palanlarını uygulamalarında bu çizelgelerin dikkate alınması önem arz etmektedir.

  

 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2014 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2015 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavların kesin tarihleri ile uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlığımızca hazırlanacak yönerge ve kılavuzla düzenlenecektir.

 


Çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir:

 

 

1. Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından "BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV" ın yapılacağı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

  


2.İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının başından "İKİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV" ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

  


3."BİRİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV" ın ve "İKİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV ´ın yapılış tarihi itibariyle, çalışma takviminde belirtildiği şekilde konu/kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.

  

4.Çizelgelerde "birinci dönem merkezi sistem ortak sınav" ve "ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav" dışında öğretmenlerin yapacakları diğer sınavlar için belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu sınavları belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir.

 


Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Prof. Dr. Emin KARİP
Bakan a.
Kurul Başkanı 

 

 

 

 2014-2015 8. Sınıflar MEB Merkezi Sistem Ortak Sınav Çalışma Takvimleri Resmi Yazı  78.04 KB  09.09.2014

 

 2014-2015 8. SINIFLAR MEB MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGELERİ 6 DERS  1.41 MB  09.09.2014